POLTECH S.C. Kraków - SKLEP INTERNETOWY
POLTECH S.C.
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł Koszyk
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 2 Gości
 online.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

2.      Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.      Niniejszy Regulamin wiąże dla danego zamówienia – od chwili zaakceptowania go wraz ze złożeniem zamówienia, a w zakresie ochrony danych osobowych – od chwili zaakceptowania go wraz z wprowadzeniem danych do Sklepu internetowego.

§ 2 Informacja o Przedsiębiorcy:

1.      Sklep internetowy www.e-poltechcnc.pl jest prowadzony przez POLTECH S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Karpackiej 5, NIP 679-295-56-04, REGON 120579547.

2.      Informacje związane ze Sklepem internetowym można uzyskać następującymi drogami:

e-mail: poltech@poltechcnc.pl;

nr telefonu 0-12 654 88 82, 500-248-944, 501-792-820;

adres do korespondencji: ul. Karpacka 5, 30-827 Kraków;

§ 3 Ochrona danych osobowych

1.      Rejestracja w Sklepie internetowym www.e-poltechcnc.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez POLTECH S.C. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.e-poltechcnc.pl, są przetwarzane przez POLTECH S.C. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karpackiej 5 wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)      realizacji umowy kupna-sprzedaży,

b)      informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oferowanych przez Sklep internetowy www.e-poltechcnc.pl, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

2.      Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.      Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone POLTECH S.C. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 4 Produkty

Sklep internetowy www.e-poltechcnc.pl, prowadzi wyłącznie sprzedaż nowych produktów. 

§ 5 Ceny i inne treści zawarte w serwisie

1.      Treści zawarte w Sklepie internetowym www.e-poltechcnc.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

2.      Ceny promocyjne obowiązują w trakcie trwania promocji i do wyczerpania zapasów a ponadto dotyczą wyłącznie towarów objętych promocją.

§ 6 Zamówienia

1.        Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach zaakceptowanych w chwili składania zamówienia.

2.        Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez okres 7 dni od dnia jego doręczenia sprzedawcy.

3.        Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, jeżeli w terminie związania klienta ofertą POLTECH S.C. nie poinformował klienta o niedostępności towaru, zmianie ceny lub warunków transakcji i przyjął zamówienie do realizacji.

§ 7 Płatność

1.      Płatność ceny za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) przed wydaniem towaru Klientowi:

-     przelewem na rachunek bankowy POLTECH S.C.

-     w drodze płatności elektronicznej.

b) wraz z odbiorem towaru – gotówką do rąk przewoźnika

2.      POLTECH S.C. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności w drodze negocjacji. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w informacji o przyjęciu przez POLTEC S.C. zamówienia do realizacji.

3.      Termin płatności w przypadku płatności innej niż za pobraniem wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem warunkiem wydania towaru jest uiszczenie płatności do rąk przewoźnika.

4.      Jeżeli zapłata następuje przelewem, za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego POLTECH S.C.

§ 8 Koszty transportu

1.      Koszty transportu ponosi kupujący, chyba że strony umówią się inaczej lub inaczej wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

2.      Koszty transportu podane są w cenniku dostaw ( kliknij tu, aby przejść do cennika dostaw)

3.      W przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem opłacenie kosztów transportu następuje wraz z opłaceniem ceny towaru – za pośrednictwem POLTECH S.C.

4.      Darmowy transport dostępny jest dla zamówień powyżej kwoty 550 zł netto pod warunkiem długości paczki do 1 m., waga do 30 kg. Darmowy transport nie przysługuje dla łożysk w oprawach żeliwnych, zasilaczy przemysłowych oraz wałków precyzyjnych powyżej fi 40. Darmowy transport realizowany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK lub DHL.

§ 9 Realizacja zamówienia

1.    W przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem zamówione towary wysyłamy w maksymalnym terminie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym POLTECH S.C..

2.    W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówione towary wysyłamy w maksymalnym terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

§ 10 Dostawa

1.      Towar zamówiony w Sklepie internetowym www.e-poltechcnc.pl dostarczany jest kurierem OPEK, DHL lub POCZTA POLSKA.

2.      POLTECH S.C. może ustalić z klientem inne warunki i formy przekazania towaru w drodze negocjacji.

3.      Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera lub listonosza

a)      sprawdzić czy opakowanie jest nienaruszone,

b)      jeżeli opakowanie jest nienaruszone – otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony,

c)      spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza lub odmówić przyjęcia przesyłki, w wypadku stwierdzenia, że:

- opakowanie jest naruszone lub

- zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub

- towar jest uszkodzony.

4.      Brak dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 powoduje utratę roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu z przyczyn leżących po stronie transportującego, w zakresie jaki wynika z prawa przewozowego, chyba że

a)      zaniechano protokolarnego stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia z winy przewoźnika;

b)      ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

c)      szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

5.      Brak dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 nie wyłącza uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jednak może narazić klienta na trudności dowodowe.

§ 11 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1.      Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Uprawnienie do odstąpienia nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

2.      W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym oraz przesłania dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu.

3.      Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

4.      W wypadku zwrotu towaru w stanie uszkodzonym, niepełnym lub zniszczonym POLTECH S.C. przysługuje prawo potrącenia lub roszczenie odszkodowawcze w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Reklamacje

1.        Klient ma prawo do złożenia reklamacji w razie niezgodności towaru z umową w przypadkach wskazanych w gwarancji lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2.        Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko klienta, datę dokonania zakupu, cenę nabycia, określenie w jakiej dacie i jaka wada została stwierdzona, a także, w razie żądania zwrotu ceny nabycia – wskazanie numeru rachunku bankowego lub innych danych niezbędnych dla spełnienia żądania. Wraz z reklamacją należy przesłać na adres siedziby POLTECH S.C. reklamowany towar oraz dowód potwierdzający dokonanie zakupu. Reklamacja podlega rozpoznaniu również pomimo braków, o ile charakter braków tego nie uniemożliwia.

3.        Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4.        Koszty transportu reklamowanej przesyłki tymczasowo pokrywa klient.

5.        Jeżeli tymczasowe pokrycie kosztów transportu reklamowanej przesyłki nadmiernie utrudniałoby złożenie reklamacji lub jeżeli koszt takiej przesyłki przekraczałby w sposób istotny koszty transportu podane w ww. cenniku dostaw, klient będący konsumentem korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, obowiązany jest skontaktować się z POLTECH S.C., który w takim wypadku pokryje tymczasowo koszty transportu.

6.        Koszty uzasadnionych reklamacji obciążają POLTECH S.C.

§ 13 Zastrzeżenia dodatkowe 

1.      Zdjęcia i treści zamieszczone w sklepie internetowym www.e-poltechcnc.pl nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody POLTECH S.C. 

POLTECH S.C. nie odpowiada za błędną interpretację informacji i danych technicznych przez Klienta. Wszystkie rady, propozycje i wskazówki dotyczące zakupionych towarów nie pochodzące od POLTECH S. C. i nie przekazane przez POLTECH S.C. klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność.

Powrót
Zakupy na raty
Sprzedaż ratalna Santander
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Kontakt
FAX
12 654 88 82
Tel
12 654 88 82
Godziny działania sklepu
Biuro Handlowe Firmy czynne od poniedziałku do piątku : 9-15
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Promocje
Łożysko liniowe w obudowie otwartej SME30OP, SBR30
Łożysko liniowe w obudowie otwartej SME30OP, ...

70,00 zł
48,78 zł (netto)
60,00 zł (brutto)
Nowości
Łożysko liniowe zamknięte LM08UU
Łożysko liniowe zamknięte LM08UU

5,00 zł
3,25 zł (netto)
4,00 zł (brutto)
  20 grudzień 2014     2019187 wywołań od 14 marzec 2011  
Tworzenie sklepów internetowych © KliK.shop.pl